Alla våra behandlingar baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet


Vi naprapater jobbar främst med att behandla och förebygga funktionsrubbningar och smärttillstånd i kroppens rörelseorgan. I det arbetet kombinerar vi manipulation och mobilisering av leder med massage och stretching av mjukdelarna. Därtill kompletterar vi ofta med annan behandling som elektromedicin, akupunktur och stötvåg. Vi ger även förslag på hemövningar som stärker upp och stabiliserar utsatta områden eller ökar rörligheten där det behövs. Samtliga behandlingsformer bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Så här går det till: Under ditt första besök får du berätta om dina besvär. Sedan gör vi en klinisk undersökning och genomför några ortopediska tester för att ta reda på orsaken till dina problem. Vår diagnos gäller alltså både problemet i sig – och dess orsak. Därefter behandlar vi dig och ger dig råd om hur du ska undvika framtida besvär.

Manuella tekniker

Elektromedicin

Massage

Kinesiotejp

Stötvågsbehandling

Akupunktur