Integritetspolicy för Halmstad Naprapatklinik AB


Vi har tagit fram en integritetspolicy som värnar om våra patienters integritet. I denna beskrivs hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du är i kontakt med oss. Integritetspolicyn gäller inte för webbplatser som det finns länkar till på vår hemsida.
 
Personuppgiftsansvarig är: 
Bolagsnamn: Halmstad Naprapatklinik AB
Org.nr.: 556912-4893
Adress: Fiskaregatan 15, 302 90 Halmstad
E-post: anna-karin@halmstadnaprapatklinik.se
Telefon: 035-370 10
 
Information vi samlar in om dig
På vår hemsida finns möjlighet att boka behandlingstid. De personliga uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras av oss eller av ett externt system. Vill du att dina uppgifter ska tas bort från bokningssystemet ber vi dig att kontakta oss via e-post så hjälper vi dig.
 
Om du kontaktar oss med anledning av att du söker arbete på vår klinik kommer vi att hantera de uppgifter du skickar till oss i dina ansökningshandlingar.
 
Uppgifter om din hälsa
När du nyttjar våra vårdtjänster, exempelvis naprapatbehandlingar, kommer du att dela med dig av personuppgifter i syfte att vi ska fullgöra våra skyldigheter enligt lag gällande journalföring. Sådana uppgifter hanteras alltså i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.
 
Ändamål och laglig grund för hantering av dina personuppgifter 
Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och hålla en löpande kontakt med dig som patient. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av avtal eller samtycke. Vi hanterar enbart uppgifter inom EU/EES.
 
Söker du arbete hos oss hanterar vi dina uppgifter baserat på vårt intresse av att driva en bra rekryteringsprocess.
 
Med vem vi delar dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att delas med våra tjänsteleverantörer när så krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Personuppgifter som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina uppgifter.
 
Uppgifter om din hälsa hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.
 
Dina rättigheter
Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig, alternativt själv få tillgång till, rätta, begära begränsning av eller invända mot vår hantering av dessa, ber vi dig kontakta oss via e-post. 

Hantering av personuppgifter grundad på ditt samtycke kan avslutas genom att du återkallar samtycket. Du har rätt att begära information om personuppgifter som hanteras om dig, i den omfattning de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 
Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.
 
Hur vi skyddar dina personuppgifter?
Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.
 
Hur länge vi sparar dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål enligt denna integritetspolicy eller i enlighet med lag.
 
Cookies
En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda vår hemsida samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.
 
Uppdateringar av denna integritetspolicy
Vi kan komma att uppdatera denna policy. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida.