Axelbesvär

Arbete med armarna ovanför axelhöjd och vid datorer är vanliga orsaker till axelbesvär. Vad gäller det senare tycks konstruktionen hos tangentborden bidra till att överarmen roteras utåt. Det gör att axelleden befinner sig nära sitt yttersta läge, samt att flera muskler får arbeta i ett spänt och maximalt förkortat läge. Följden blir att såväl axelled som muskler får arbeta under mycket ogynnsamma förhållanden, vilket kan leda till att smärta och stelhet uppstår. En annan tänkbar orsak kan vara att musklerna på skuldrans och axelns baksida är svagare än musklerna på framsidan, vilket leder till muskulär obalans.
 

Hur blir jag av med smärta i axlarna?
Att finna den mest avslappnade och naturliga arbetsställningen som möjligt är A och O. Blir du fort trött i musklerna sitter du förmodligen fel eller har din arbetsyta i en fel höjd. En annan orsak kan vara att samspelet mellan muskler och leder, på grund av statiskt eller upprepat arbete, inte fungerar fullt ut. Vi kan hjälpa dig att ta reda på orsakerna, åtgärda dessa och ge dig råd om vad du själv kan göra för att rehabilitera och förebygga framtida besvär.