Ländryggsbesvär

Smärta och stelhet i ryggens nedre del har ofta samband med långvarig upprepad/statisk belastning eller felaktig arbetsställning. När lokala muskelspänningar uppstår påverkas ryggradens funktion och det blir allt svårare att hitta en bekväm ställning. Ryggen blir fort trött och en ond cirkel uppstår. Orsaken är ofta en kombination av nedsatt funktion i ryggens leder och ökad aktivitet i ryggens muskler som, när de blir trötta, ger upphov till smärta.
 

Vad kan man göra åt ländryggsbesvär?
Vi hjälper dig att hitta orsaken till problemet och om vi anser att du behöver utredas på fler sätt, till exempel hos läkare, hänvisas du dit. Vår behandling syftar till att minska smärtan och att återställa ryggens normala funktion. Ofta får du även råd om träning, stretchövningar och om hur du ska förändra din arbetsmiljö.