Migrän

Migrän innebär återkommande anfall av huvudvärk som bland annat kan utlösas av vissa födoämnen och spänningstillstånd i nackens muskulatur. Det är oklart varför migrän uppstår, men det är ett komplicerat samspel mellan nerver och blodkärl i hjärnan som pågår under migränattacken. Anfallen kan komma både med och utan förkänning. Tecken på att ett anfall är på gång kan vara synfenomen eller påverkan på känseln, aurafasen. Värken sitter oftast på ena sidan, spränger eller dunkar och gör så ont att man blir ljud- och ljuskänslig, illamående och kanske kräks. Detta medför initialt huvudvärk av spänningstyp som sedan övergår i ett migränanfall. För att kunna skilja ut vilken typ av huvudvärk det rör sig om kan du ha nytta av att föra en så kallad huvudvärksdagbok, som kan fås på vårdcentraler. Ta med den till din läkare eller till oss så kan vi tillsammans ta fram sambanden som ger upphov till din huvudvärk. 
 

Vad kan jag göra åt migrän?
Manuell behandling kan ibland förebygga eller hjälpa migränpatienter, men ofta krävs andra metoder. Det finns till exempel mediciner som kan tas direkt när man känner att ett anfall är på gång. En annan metod som hjälper vissa är KBT (kognitiv beteendeterapi). Att utreda vad som utlöser anfallen, för att om möjligt undvika detta, är kanske det viktigaste.