Musarm

Musarm är ett samlingsnamn för flera olika tillstånd och kan beskrivas som smärta/stelhet i nacke, axlar, armar eller händer. Orsaken är ofta långvarigt arbete vid dator. Bristande ergonomi i arbetet eller i andra sammanhang kan leda till att muskler i skuldra, nacke, axel och arm jobbar statiskt eller i ett ogynnsamt läge. Om musklerna utsätts för en lågintensiv, negativ belastning under lång tid, blir resultatet en försämrad cirkulation och därmed ökad retbarhet i muskler och leder. Symptom kan vara dålig känsel, koordinationssvårigheter, pirrningar i händer och armar, svårigheter att öppna och knyta handen, ömma muskler och händer.
 

Hur blir jag av med musarm?
Smärta är en varningssignal och ska inte nonchaleras. När besvär uppstått kan en naprapat dels undersöka och ställa diagnos, dels behandla påverkade muskler. Vi kan också reda ut bakomliggande orsaker och ge dig råd om träning och ergonomi. Ett nyckelbegrepp vid arbetsrelaterade besvär är variation. Att minska statiskt arbete och förändra den negatva exponeringen är ofta till hjälp och regelbundna pauser med rörelse och övningar ger alltid effekt. Försök variera din arbetsställning och planera din arbetsplats så att naturliga rörelser med olika moment ingår. Försök också – om möjligt – att variera mellan stående och sittande arbetsposition.