Nack- och skulderbesvär

Dessa besvär uppträder som smärta, värk eller nedsatt funktion i den ena eller båda kroppsdelarna. Besvären kan variera i svårighet, men återkommer ofta om muskulära obalanser kvarstår på grund av för lite aktivitet och/eller för mycket statiskt arbete. Smärta i nacke och skuldra beror ofta på en felaktig arbetsställning eller långvarig ensidig belastning. Orsakerna kan också vara psykosociala – stress och dåliga möjligheter att påverka sin arbetssituation är exempel på sådant. Ibland uppstår en obalans mellan fram- och baksida av skuldran där bröstmuskulaturen är starkare, vilket kan leda till trötta och ömma muskler på skuldrans baksida. 
 

Hur blir jag av med smärta i nacke och skuldror? 
Förutom manuell naprapatbehandling krävs ofta att patienten själv gör förändringar, av arbetsmiljö, arbetssätt och aktivitetsnivå. Kortare arbetspass och variation mellan sittande och stående kan minska risken för återkommande besvär. Ergonomiska förändringar kan göra stor skillnad eftersom de minskar en negativ exponering för kroppen. Träning och stretching i kombination är också effektivt för att skapa bättre funktion.