Ryggskott

Ordet ryggskott brukar användas vid plötslig eller gradvis värk i framför allt ländryggen. Vid ryggskott upplevs det ofta som svårt att ställa sig upp från sittande/liggande liksom att gå rakt. Man kan även uppleva symptom som ischias eller lättare utstrålning till säte eller ben. Vad gäller ryggskottet i sig går det sällan att hitta någon allvarlig skada eller bakomliggande sjukdom. Smärtan kan komma från många olika strukturer i ryggen, till exempel från muskler, lederna mellan kotorna, diskarna eller ledbanden. Ryggskott kan även ha psykosociala orsaker – idag ser vi att allt oftare att människor i pressade livssituationer också har problem med ryggsmärta.
 

Vad kan man göra åt ryggskott?
Vi utför en noggrann klinisk undersökning för att utesluta andra tänkbara orsaker till ryggsmärta, till exempel diskbråck. När så behövs hänvisas du vidare till läkare. Akuta ryggskott kan ibland behandlas framgångsrikt med manuella tekniker och förbättring sker ofta momentant under behandlingen. Har du haft ont under en längre tid kan det krävas flera behandlingar innan du blir bättre. Du får också råd om övningar och vidare åtgärder som kan hjälpa dig att undvika ryggvärk i framtiden.