Tennisarmbåge

Trots namnet, är tennis sällan den utlösande faktorn i det här fallet. Vid tennisarmbåge är smärtan förlagd till området kring armbågens utsida och smärtan förstärks ofta av att handleden böjs uppåt. Ibland strålar smärtan även ut mot underarm och hand. En vanlig orsak till denna typ av smärta är överbelastning av underarmens muskler eller dess fästen vilket kan uppstå vid upprepade ensidiga rörelser och statiska belastningar. En annan tänkbar orsak kan vara att du har belastat underarmen, handleden och handen med intensivt arbete som du inte är van vid.

Hur blir jag av med tennisarmbåge?
För att undvika att kroniska besvär uppstår bör behandlingen sättas in tidigt. I början handlar det om att ta bort den belastning eller de rörelser som orsakar besvären. Därefter kan specifik träning av underarmens muskulatur fungera bra, vilket också förebygger framtida besvär. Naprapaten kan ibland påskynda förloppet med hjälp av såväl manuella tekniker som till exempel stötvågsbehandling. Det är också viktigt att se över arbetsställningar för att komma tillrätta med grundorsakerna.