Ju mer du kan träna själv, desto större möjlighet att bli fri från dina besvär


Förutsatt att det är fysiskt möjligt, finns det mycket du kan göra själv både för att påskynda läkningen och säkerställa att dina besvär inte återkommer. Ifall de fysiska förutsättningarna sätter käppar i hjulet, blir processen något längre – men då tar vi det därifrån.

Merparten av vår verksamhet handlar om att behandla redan uppkomna smärttillstånd. I vårt arbete med företag är det förstås ännu mer intressant om vi kan vara med och förebygga besvär. Det förebyggande arbetet kan handla om kunskapsöverföring i olika former, primärt inom ämnen som träning, rehabilitering och ergonomi.

I det enskilda patientfallet handlar det mesta och bästa förebyggande arbetet oftast om träning – både fysisk och mental. Detta är något som vi kan ge instruktioner och inspiration till, själva träningen måste dock genomföras av den som ska ha nytta av den … Här kommer ditt eget ansvar som patient in!


Instruktionsfilmerna nedan är framtagna av våra kollegor på Svenska Naprapatförbundet.

Naprapaternas gör-det-själv-filmer